MP3 KeyShifter – Nâng hạ tone nhạc cực đơn giản

Với phần mềm MP3 KeyShifter, bạn có thể làm cho một file nhạc đệm phát ra cao hay thấp hơn, nhanh hay chậm hơn, phù hợp với chất giọng của mình để hát theo (và ghi ra thành một đĩa audio CD nếu muốn…). MP3 Keyshifter mạng lại một cảm giác nhẹ nhàng cho những […]