Windows Movie Maker (Windows XP) – công cụ cắt và ráp video

Windows Movie Maker là công cụ xử lý video rất dễ sử dụng, dễ dàng cắt và ráp để tạo những đoạn phim mới qua công cụ này. Từ khóa :yhs-fh_lsonswtai phan mem lam phim windows movie maker tieng viettai windows movie maker cho win xpphan mem movie makertải phần mềm movie makerTAI PHAN MEM […]