Download LectureMaker – phan mem tao bai giang đien tu

Cám ơn bạn đã ghé thăm và tải phần mềm tại website TaiPhanMem24h.Com

CLICK vào link dưới để download. Hoặc copy link và dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt và nhấn Enter để download.

http://www.lecturemaker.co.kr/LectureMaker/LectureMaker2EnglishSetup.exe

LectureMAKER Viewer Download

LectureMAKER Manual Download

Phan mem LectureMaker 2.0 cua hang Daulsoft – Han Quoc. Day la phan mem tao bai giang dien tu, truc quan, than thien va de dung. Phan mem co cac chuc nang tuong tu phan mem PowerPoint va co mot so diem manh hon nhu cho phep dua vao file Flash, PDF, PowerPoint, website, …, xuat ra nhieu dinh dang EXE, SCORM, web, tao trac nghiem,…
Phan mem duoc Cuc Cong nghe thong tin – Bo GD&DT Viet Nam khuyen khich su dung de tao ra cac bai giang dien tu dung chuan quoc te.

Sponsored links: