Find My Friends for iOS – Phần mềm xác định vị trí cho iPhone Miễn phí

Find My Friends for iOS cho phép người dùng dễ dàng định vị vị trí của bạn bè và người thân từ iPhone/iPad hay iPod Touch. Cài đặt ứng dụng miễn phí này vào thiết bị iOS 5 và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID sử dụng cho iCloud. Người dùng chỉ cần thêm […]