Amazing Photo Editor – Công cụ chỉnh sửa hình ảnh

Amazing Photo Editor is powerful and easy to use image processing software used for image processing,viewing and converting. 33 amazing effect are available! 1. Amazing Photo Editor is easy and photo editing software and image processing software. You can edit unlimited photos at the same time. Besides,Amazing Photo Editor has much ability to process photos,such […]
Danh Mục:   Phần Mềm Đồ Họa
Cập nhật:  20 December 2011


Giới thiệu phần mềm:

Amazing Photo Editor is powerful and easy to use image processing software used for image processing,viewing and converting. 33 amazing effect are available!

1. Amazing Photo Editor is easy and photo editing software and image processing software. You can edit unlimited photos at the same time. Besides,Amazing Photo Editor has much ability to process photos,such as resize,rotate,mirror and so on.Amazing Photo Editor has 33 effect filters(Bleed,Blur,Bump,Curl and so on),10 effects(Noise,Balance and so on) and 4 photo optimization (Auto Smooth,Gussian and so on) that make photos pretty and suitable.

2. Amazing Photo Editor is not only graphic designer image processing software but also photo editing software. It reads 53 image formats and write to 27. Amazing Photo Editor has batch conversion that converts a mass of photos at a time.

3. Easy Gif Animation contained in Amazing Photo Editor helps you to create gif animation with photos. You can use it to edit gif animation and every frame. Besides,it is avi and gif animation converter can convert avi animation to gif animation and convert gif animation back.

4. Skin is used in Amazing Photo Editor to make interface friendly and nice.

Lưu ý: Phần mềm  Amazing Photo Editor – Công cụ chỉnh sửa hình ảnh có thể chỉ chạy ổn định trên được tải về hoàn toàn miễn phí. Taiphanmem24h.com không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho  Amazing Photo Editor – Công cụ chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.
Play   Amazing Photo Editor – Công cụ chỉnh sửa hình ảnh  Tải Amazing Photo Editor – Công cụ chỉnh sửa hình ảnh ngay