OtsTurntables Free – Phần mềm trộn nhạc chuyên nghiệp

Với chương trình OtsTurntables và những file WAV hay MP3, bạn sẽ dễ dàng trở thành một DJ “tại gia” (DJ: Disc Jockey là người giữ vai trò mix nhạc ở các vũ trường, quán nhạc…). OtsTurntables có thể tự động mix (trộn) nhạc theo thứ tự của list nhạc bạn đã chọn sẵn hoặc […]