Fantastic DBF Converter – Chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel

Fantastic DBF Converter được sử dụng để chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel, Access, SPSS, FoxPro, DBF, Lotus 1-2-3, CSV(Text), XML, HTML và SQL script. Fantastic DBF Converter hỗ trợ các định dạng tập tin DBF đầu ra như sau: dBase 3, dBse 3 Memo, dBase 3 Plus, dBase 3 Plus Memo, dBase […]
Danh Mục:   Ứng Dụng Văn Phòng
Cập nhật:  13 September 2012
Môi trường làm việc: , , , ,
Phát hành: 
Sử Dụng: 

Giới thiệu phần mềm:

Fantastic DBF Converter được sử dụng để chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel, Access, SPSS, FoxPro, DBF, Lotus 1-2-3, CSV(Text), XML, HTML và SQL script.

Fantastic DBF Converter hỗ trợ các định dạng tập tin DBF đầu ra như sau: dBase 3, dBse 3 Memo, dBase 3 Plus, dBase 3 Plus Memo, dBase 4, dBase 4 Memo, dBase 4 SQL, dBase 4 SQL Sys, dBase 5, dBase 7, dBase 7 Memo, FoxBase 1, FoxBase 2, FoxPro, FoxPro 2, FoxPro Memo, HyperSix, Visual FoxPro 3, Visual FoxPro 3 AutoIncrement, Visual FoxPro 3 Binary.

Lưu ý: Phần mềm  Fantastic DBF Converter – Chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: , , , , được tải về hoàn toàn miễn phí. Taiphanmem24h.com không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho  Fantastic DBF Converter – Chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.
Play    Fantastic DBF Converter – Chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel Tải Fantastic DBF Converter – Chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel ngay