Fantastic DBF Converter – Chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel

Fantastic DBF Converter được sử dụng để chuyển đổi các tập tin DBF sang Excel, Access, SPSS, FoxPro, DBF, Lotus 1-2-3, CSV(Text), XML, HTML và SQL script. Fantastic DBF Converter hỗ trợ các định dạng tập tin DBF đầu ra như sau: dBase 3, dBse 3 Memo, dBase 3 Plus, dBase 3 Plus Memo, dBase […]