PDF Converter XP – Chuyển đổi PDF sang Text

PDF Converter XP được thiết kế để chuyển đổi PDF sang Text (TXT), RTF (Rich Text Format), IMG (TIF hay TIFF file), On-The-Fly. PDF Converter XP giúp bạn đọc tập tin PDF khi bạn chưa cài đặt chương trình đọc file PDF nào, hoặc nếu bạn muốn sử dụng các văn bản có trong các […]
Danh Mục:   Ứng Dụng Văn Phòng
Cập nhật:  14 July 2013
Môi trường làm việc: , ,
Phát hành: 
Sử Dụng: 
Dung lượng: 

Giới thiệu phần mềm:

PDF Converter XP được thiết kế để chuyển đổi PDF sang Text (TXT), RTF (Rich Text Format), IMG (TIF hay TIFF file), On-The-Fly.

PDF Converter XP

PDF Converter XP giúp bạn đọc tập tin PDF khi bạn chưa cài đặt chương trình đọc file PDF nào, hoặc nếu bạn muốn sử dụng các văn bản có trong các file PDF, nhưng nó không thể hỗ trợ sao chép và dán, sau đó bạn có thể sử dụng PDF Converter XP để chuyển đổi các file PDF tập tin sang định dạng file khác mà bạn muốn, chẳng hạn như *. txt, *. rtf, hoặc *. tif (*. tiff).

Dưới đây là một số tính năng chính của “PDF Converter XP”:

- Chuyển đổi PDF sang văn bản.

- Chuyển đổi PDF sang RTF.

- Chuyển đổi PDF sang TIF (TIFF).

- Chuyển đổi On-The-Fly.

- Có thể chuyển đổi PDF có mật khẩu.

- Kích thước rất nhỏ.

Lưu ý: Phần mềm  PDF Converter XP – Chuyển đổi PDF sang Text có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: , , được tải về hoàn toàn miễn phí. Taiphanmem24h.com không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen cho  PDF Converter XP – Chuyển đổi PDF sang Text. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.
Play   PDF Converter XP –  Chuyển đổi PDF sang Text  Tải PDF Converter XP – Chuyển đổi PDF sang Text ngay